קדם מתחם הנשיאים-קרן היסוד

רח' העצמאות

שכונה

יח"ד קיים
0
יח"ד מוצע
0
שטח בדונם
0

קדם מתחם הנשיאים-קרן היסוד | 000-0000000

סטטוס מתחם: התקיים דיון בהתנגדויות

באזור מרכזי במגדל העמק, בהליך התחדשות עירונית
תוך הריסה של 63 יחידות דיור והקמת 4 מבני מגורים בקיבולת
בנוסף, הקצאת שטחים למסחר, בניית מבני ציבור,
בהם גן ילדים , ושטחים ציבוריים פתוחים
על פי דרישות המתאימות לאוכלוסיה החדשה.

תוך הריסה של 63 יחידות דיור והקמת 4 מבני מגורים בקיבולת
של סכ”ה 226 יחידות דיור מוצעות.

עיקרי התכנית

תוספת 98 יחידות דיור ל-44 יחידות דיור קיימות, סה”כ 142 יחידות דיור.

מוגדרת כיכר ציבורית חדשה עם דופן מסחרית באזור הצפון מזרחי. המתחם מתחבר לרשת השבילים הירוקה העירונית הקיימת ומאפשר את העצמתה. בתחום התכנית וסביבתה מוגדרת שמירה על מערך העצים הבוגרים בתחום התכנית בהתאם לאישור אגרונום העיר.

 

שלבים לקידום התוכנית

כנס נציגות תושבים לדיון מקדים

16/02/2020

כנס נציגות תושבים לדיון מקדים

16/02/2020

ועדה מחוזית מאשרת פרסום התכנית לפי סעיף 77-78 (י.פ. 8588)

11/11/2019

הוועדה המקומית ממליצה לפרסום התכנית בוועדה מחוזית לפי סעיפים 77-78

29/07/2019

הוועדה המקומית ממליצה לפרסום התכנית בוועדה מחוזית לפי סעיפים 77-78

29/07/2019

הוועדה המקומית ממליצה לפרסום התכנית בוועדה מחוזית לפי סעיפים 77-78

29/07/2019

לידיעה, הנתונים נלקחים ממסמכי התכנית ובמקרה של סתירה בין האמור/מוצג באתר זה לבין מסמכי התכנית העדכניים, גוברים מסמכי התכנית העדכניים.