מתחמי התחדשות עירונית

סך מתחמי התחדשות
0
סך יחידות דיור קיימות
0
סך תוספת יחידות דיור
0
סה"כ יחידות דיור
0

*סך מתחמי ההתחדשות לעיל הוצגו בדיון עקרוני במליאת הוועדה המקומית לקידום הפרויקט.

מתחמי ההתחדשות על המפה