מתחם העצמאות

רח' העצמאות

שכונה

יח"ד קיים
0
יח"ד מוצע
0
שטח בדונם
0

מבט לתוכנית מס' 405-0832915

סטטוס מתחם: התקיים דיון בהתנגדויות

באזור מרכזי במגדל העמק, בהליך התחדשות עירונית
תוך הריסה של 63 יחידות דיור והקמת 4 מבני מגורים בקיבולת
בנוסף, הקצאת שטחים למסחר, בניית מבני ציבור,
בהם גן ילדים , ושטחים ציבוריים פתוחים
על פי דרישות המתאימות לאוכלוסיה החדשה.

תוך הריסה של 63 יחידות דיור והקמת 4 מבני מגורים בקיבולת
של סכ”ה 226 יחידות דיור מוצעות.

עיקרי התכנית

תוספת 98 יחידות דיור ל-44 יחידות דיור קיימות, סה”כ 142 יחידות דיור.

מוגדרת כיכר ציבורית חדשה עם דופן מסחרית באזור הצפון מזרחי. המתחם מתחבר לרשת השבילים הירוקה העירונית הקיימת ומאפשר את העצמתה. בתחום התכנית וסביבתה מוגדרת שמירה על מערך העצים הבוגרים בתחום התכנית בהתאם לאישור אגרונום העיר.

 

שלבים לקידום התוכנית

כנס נציגות תושבים לדיון מקדים

16/02/2020

ועדה מחוזית מאשרת פרסום התכנית לפי סעיף 77-78 (י.פ. 8588)

11/11/2019

לורם איפסום לורם איפסום

29/07/2019

לורם איפסום לורם איפסום

29/07/2019

לורם איפסום לורם איפסום

29/07/2019

לורם איפסום לורם איפסום

29/07/2019

לידיעה, הנתונים נלקחים ממסמכי התכנית ובמקרה של סתירה בין האמור/מוצג באתר זה לבין מסמכי התכנית העדכניים, גוברים מסמכי התכנית העדכניים.