תמ”א 38

מחלקת רישוי התחדשות בניינית (תמ”א 38) מטפלת בניהול תהליכי הרישוי של בקשות להיתר בניה, תחת קורת גג אחת במינהלת להתחדשות עירונית, הכפופה לאגף ההנדסה. כחלק מייעול התהליך בבחינת קבועי הזמן וטיוב איכות התכנון בראייה עירונית כוללת. בין היתר, המחלקה ממשיכה ללוות את הבקשות להיתרי בניה בשלבי הביצוע.

הליך הרישוי להתחדשות בניינית (תמ”א 38) מתבצע באופן רציף בכל שלבי הפרוייקט בתיאום מול המינהלת להתחדשות עירונית.

פרויקטי תמ"א 38 לדוגמא*

*פרויקטים אשר קיבלו אישור בתנאים בוועדה המקומית לקראת הוצאת היתרי בנייה.

רישוי תמ"א 38

מדיניות תמ"א 38

הנחיות פרטניות

תיק מידע

תיק מידע לבקשות להיתר בניה - תמ"א 38

מחלקת תכנון - אגף הנדסה

דרישות לפתיחת בקשה

בקשות להיתר בניה תמ"א 38
תנאים לפתיחת בקשות להיתר בניה