הסכם לדוגמה עם עו”ד דיירים

מסמך זה נכתב על ידי הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית

הסכם לדוגמה למתן שירותים משפטיים בפרויקטי פינוי-בינוי או תמ”א 38, נועד להסדיר את ההתקשרות בין בעלי דירות בפרויקט פינוי בינוי או תמ”א 38 לבין עורך הדין בו בחרו לייצגם. מטרת המסמך היא לתת כלים בידי בעלי הדירות לקבוע את מסגרת השירותים המשפטיים שיינתנו להם לצורך קידום פרויקט התחדשות עירונית ולהגדיר את תקופת מתן השירותים, באופן שיאפשר להם לקבל את מלוא השירות הנדרש להם במהלך תקופת הפרויקט. כמו כן, נועד ההסכם לעגן את התחייבויותיו של עורך הדין כלפי הדיירים, בדגש על חובת נאמנות והעדר ניגוד העניינים, באופן שיגביר האמון בין הצדדים.

על רקע הנוהג המקובל, לפיו היזם הוא שמשלם את שכר טרחתו של עורך דין הדיירים, מעגן ההסכם את אופן קביעת שכר הטרחה על בסיס מספר הדירות הקיימות או כנגזרת משווי דירות התמורה אותן יקבלו בעלי הדירות, את אופן תשלום שכר הטרחה ואת שלבי התשלום בהתאם להתקדמות הפרויקט. נוסח ההסכם מבהיר כי גם כאשר היזם הוא שמשלם את שכר הטרחה, עורך הדין מייצג את בעלי הדירות בלבד וכי יחסי עורך דין–לקוח הם אך ורק בינו לבין הדיירים.

הסכם זה גובש על ידי הרשות הממשלתית, בסיועו של משרד עורכי דין הרטבי-בורנשטיין-בסון ושות’, תוך היוועצות עם גורמים שונים ובהם לשכת עורכי הדין, ועדת האתיקה של לשכת עורכי הדין, התאחדות בוני הארץ, מינהלות ההתחדשות העירונית ברשויות המקומיות ונציגי המגזר השלישי, ובתיאום עם משרד המשפטים. הסכמים אלה מצטרפים לסדרת המסמכים אותם פרסמה הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית כהמלצה להסדרת ההתקשרויות הנדרשות בתהליך המורכב של ההתחדשות העירונית. בין אלו, ניתן לציין את הסכם המדף בין בעלי דירות ויזם לקידום עסקת פינוי-בינוי ואת נוסח הפנייה התחרותית לבחירת יזם

אין באמור בהסכם זה או במה שלא אמור בו כדי להקים עילה לדרישה או לתביעה כלשהי כלפי הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, המינהלת להתחדשות עירונית כפר סבא ועיריית כפר סבא. הסכם זה הינו הסכם מנחה בלבד, והנוסח שיוסכם בין הצדדים הוא שיחייב אותם.