הסכם חיזוק ועיבוי לדוגמא

הסכם לדוגמה בין בעלי דירות ליזם בפרויקטי חיזוק ועיבוי (תמ”א 38/1) שנוסח ע”י הרשות להתחדשות עירונית

נוסח הסכם זה אינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי. 
אין באמור בהסכם זה או במה שלא אמור בו כדי להקים עילה לדרישה או לתביעה כלשהי כלפי הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, המינהלת להתחדשות עירונית כפר סבא ועיריית כפר סבא. 
הסכם זה הינו הסכם מנחה בלבד, והנוסח שיוסכם בין הצדדים הוא שיחייב אותם. אין בסטייה מנוסח זה משום הצדקה לסירוב לביצוע עסקת חיזוק ברכוש המשותף. 
נדרשת התאמת ההסכם למאפייני הפרויקט ולתוצאות המשא ומתן המסחרי.