קדם מתחם הנשיאים-קרן היסוד

רח’ העצמאות שכונה 0 יח”ד קיים 0 יח”ד מוצע 0 שטח בדונם קדם מתחם הנשיאים-קרן היסוד | 000-0000000 סטטוס מתחם: התקיים דיון בהתנגדויות באזור מרכזי במגדל העמק, בהליך התחדשות עירוניתתוך הריסה של 63 יחידות דיור והקמת 4 מבני מגורים בקיבולתבנוסף, הקצאת שטחים למסחר, בניית מבני ציבור,בהם גן ילדים , ושטחים ציבוריים פתוחיםעל פי דרישות המתאימות […]

מתחם העצמאות

רח’ העצמאות שכונה 0 יח”ד קיים 0 יח”ד מוצע 0 שטח בדונם מבט לתוכנית מס’ 405-0832915 סטטוס מתחם: התקיים דיון בהתנגדויות באזור מרכזי במגדל העמק, בהליך התחדשות עירוניתתוך הריסה של 63 יחידות דיור והקמת 4 מבני מגורים בקיבולתבנוסף, הקצאת שטחים למסחר, בניית מבני ציבור,בהם גן ילדים , ושטחים ציבוריים פתוחיםעל פי דרישות המתאימות לאוכלוסיה החדשה. […]